sobota, 22.07.2017
Strona Główna
Ilość odwiedzin strony:

 

Encyklopedia chińskiej wiedzy o seksie i seksuologii

 

Fundacja Innowacja ustanowiona przez Wojciecha Pomykało aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie w Warszawie w dniu 27 czerwca 1989 roku - repertorium AV - 11047/89 działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 1989 r. zatwierdzającej Fundację Innowacja i jej statut.

Fundacja Innowacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Fundacji oraz Rejestru Przedsiębiorców a od stycznia 2004 roku jest również organizacją pozarządową pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

Fundacja-Innowacja