Nie od dziś wiadomo, że inflacja mimo swych niekorzystnych właściwości powoduje też wzrost dochodów budżetowych, które to środki można z kolei wydatkować na cele związane z bieżącą działalnością państwa. Dzięki tej prawidłowości w lutym bieżącego roku budżet skarbu państwa odnotował wyraźny skok przychodów względem roku ubiegłego. W sumie przełożyło się to na nadwyżkę, która na koniec lutego wynosiła w wysokości 11,2 miliarda złotych. Jest to co prawda wyraźnie mniej niż w styczniu gdy wartość ta wynosiła 22,3 miliarda złotych, ale i tak rządzący nie mają popędów do narzekań. 

Zwłaszcza gdy spojrzymy na dochody z poszczególnych źródeł. Te według ministra finansów – Wojciecha Stróżyka w lutym przedstawiały się następująco:

  • Dochody z VAT – 15 mld zł (+20,5pp w ujęciu rocznym);
  • Dochody z podatku akcyzowego – 4,9 mld zł (-2pp w ujęciu rocznym);
  • Dochody z PIT – 4,6 mld zł (-3pp w ujęciu rocznym);
  • Dochody z CIT – 4,4 mld zł (+30pp w ujęciu rocznym);

W sumie po uwzględnieniu innych dochodów całkowity dochód w lutym wyniósł 32,9 mld zł co stanowi wzrost o 8pp. 

Udostępnij

Dodaj komentarz