Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza otwarty proces konsultacji społecznych w zakresie proponowanych sektorów, które mogą być reprezentowane w Sektorowych Radach ds. Kompetencji. Celem tych rad będzie identyfikacja i monitorowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w odpowiednich sektorach gospodarki. To ważny krok w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), który ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych w Polsce.

Konsultacje społeczne to istotny element w procesie tworzenia Sektorowych Rad ds. Kompetencji. PARP zaprasza wszystkie zainteresowane strony, w tym przedsiębiorców, organizacje branżowe, jednostki naukowe, i innych ekspertów, do wzięcia udziału w tym procesie i zgłoszenia swoich uwag w związku z proponowanymi sektorami.

Proponowana lista sektorów obejmuje 32 różne dziedziny gospodarki. Te sektory zostały wybrane na podstawie kodów PKD, obszarów działalności sektora, oraz kluczowych kompetencji. Wszystkie te sektory są kluczowe dla rozwoju gospodarki i mają duży wpływ na rynek pracy.

Działalność Sektorowych Rad ds. Kompetencji będzie opierać się na identyfikowaniu bieżących i przyszłych potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w danym sektorze. Dzięki temu będą one w stanie rekomendować programy szkoleniowe, kursy i inne inicjatywy, które pomogą pracownikom zdobyć nowe kompetencje lub doskonalić istniejące. To z kolei przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności rynku pracy i poprawy sytuacji zawodowej wielu osób.

Rady ds. Kompetencji będą również miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów związanych z identyfikacją i monitorowaniem potrzeb kwalifikacyjnych w swoim sektorze. Dofinansowanie te będzie dostępne z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), który przewiduje około 105 mln zł na monitorowanie i identyfikację luk kompetencyjnych, oraz 475 mln zł na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców. To ważne źródło wsparcia dla inicjatyw związanych z rozwojem kompetencji zawodowych.

Konsultacje społeczne dotyczące proponowanych sektorów trwają i będą miały miejsce przez pewien okres czasu, aby dać wszystkim zainteresowanym możliwość zgłoszenia swoich uwag i sugestii. Proces ten jest otwarty i przejrzysty, co pozwala na uwzględnienie różnych perspektyw i potrzeb w tworzeniu Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tych konsultacjach i wyrażenia swojego zdania na temat proponowanych sektorów. To ważny krok w kierunku rozwoju kompetencji zawodowych i podniesienia jakości rynku pracy w Polsce. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.PARP.gov.pl).

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/84750:konsultacje-spoleczne-proponowanej-listy-sektorowych-rad-ds-kompetencji-2

Udostępnij

Dodaj komentarz